• youtube
  • facebook

Bố Trạch: Công bố quyết định xã Sơn Trạch là đô thị loại V

Chiều 6-8, UBND xã Sơn Trạch tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Sơn Trạch (Phong Nha), huyện Bố Trạch đạt tiêu chí đô thị loại V. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan và huyện Bố Trạch.

Sơn Trạch nằm phía Tây Bắc của huyện Bố Trạch, là trung tâm tiểu vùng của các xã vùng gò đồi, miền núi của huyện. Với diện tích tự nhiên 101km2, toàn xã có 3.097 hộ, 12.475 người dân, sinh sống ở 9 thôn và 1 bản đồng bào Vân Kiều. Kinh tế-xã hội xã Sơn Trạch đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao; tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh; thu nhập bình quân đầu người ở Sơn Trạch đạt 43 triệu đồng/người/năm.   

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trao quyết định công nhận xã Sơn Trạch (Phong Nha), đạt tiêu chí đô thị loại V.

Đối chiếu với các tiêu chí phân loại đô thị theo quy định hiện hành, xã Sơn Trạch có 5 tiêu chí  đạt 84,55/100 điểm, đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V, bao gồm: tiêu chí 1 (vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội); tiêu chí 2 (quy mô dân số đô thị); tiêu chí 3 (mật độ dân số); tiêu chí 4 (tỷ lệ lao động phi nông nghiệp) và tiêu chí 5 (trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị).  

Trên cơ sở đó, ngày 11-7-2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc công nhận xã Sơn Trạch (Phong Nha), huyện Bố Trạch là đô thị loại V.  

Việc công nhận xã Sơn Trạch là đô thị loại V sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính, phát triển đô thị. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bố Trạch nói riêng và khu vực phía Tây tỉnh Quảng Bình nói chung; vừa bảo đảm yêu cầu về quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, vừa đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn và của cấp ủy, chính quyền địa phương.