• youtube
  • facebook

Đầu tư dự án Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Phối cảnh cảng biển Mỹ Thủy (Quảng Trị)


Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đã được quy hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ), Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị sau khi UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô và công năng của Cảng biển Mỹ Thủy.

UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu bến Mỹ Thủy là khu bến cảng biển tiềm năng, phát triển có điều kiện với chức năng chính là chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp và tiếp chuyển hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan. Quy mô và tiến trình phát triển phải phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng huy động vốn của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng kết nối đến cảng (đặc biệt là luồng vào, đê chắn sóng, ngăn cát...).

 

create

Chí Kiên / baochinhphuv.vn