• youtube
  • facebook

Bà Hồ Thị Lệ Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh từ 21/12/2018

Ngày 28/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra quyết định có nội dung công nhận bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị khóa XI nhiệm kỳ 2014 - 2019, kể từ ngày 21/12/2018.

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa. Ảnh: Nguồn VTC New

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa. Ảnh: Nguồn VTC New

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) ra Quyết định số 2481/QĐ-MTTW-BTT do ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ký ngày 28/2/2019 đã công nhận chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị khóa XI nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với bà Hồ Thị Lệ Hà từ ngày 21/12/2018. 

Bà Hồ Thị Lệ Hà được giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị từ ngày 21/12/2018. Ảnh: P.V

Bà Hồ Thị Lệ Hà được giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị từ ngày 21/12/2018. Ảnh: P.V

Như tin đã đưa trên các phương tiện truyền thông, ngày 21/12/2018, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa 11, hiệp thương và nhận được thống nhất cao bố trí bà Hồ Thị Lệ Hà giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2014 - 2019. Cũng trong ngày này, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị có Tờ trình số 171/TTr-MTTQ-BTT và biên bản hội nghị gửi cơ quan trung ương.

Trước đó, bà Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là "vi phạm nghiêm trọng" và thi hành kỷ luật cảnh cáo, thôi giữ chức vụ từ cuối tháng 10/2018.

Link: https://laodong.vn/xa-hoi/ba-ho-thi-le-ha-giu-chuc-pho-chu-tich-ubmttq-tinh-tu-21122018-659840.ldo