• youtube
  • facebook

Xây dựng thành phố Đông Hà không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen có diễn biến khá phức tạp, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà, những năm qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở Đông Hà đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen trên địa bàn vẫn diễn biến khá phức tạp.

Trước thực tế này, địa phương triển khai nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.

Cụ thể, UBND thành phố Đông Hà ban hành kế hoạch về xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen. Mục tiêu là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.

Đối tượng buôn ma túy số lượng lớn tại thành phố Đông Hà bị cơ quan chức năng giữ vào tháng 2.2022. Ảnh: CTV.

Đối tượng buôn ma túy số lượng lớn tại thành phố Đông Hà bị cơ quan chức năng giữ vào tháng 2.2022. Ảnh: CTV.

Để làm được điều này, các lực lượng phải triển khai đồng bộ các biện pháp để từng bước giảm số khu phố có tệ nạn ma túy, ngăn chặn không để cờ bạc, tín dụng đen phát triển.

Kế hoạch nói trên được triển khai đến tất cả 9 phường, 62 khu phố trên địa bàn thành phố với thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Ông Nguyễn Sỹ Trong - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả phong trào xây dựng địa bàn không có ma túy, vờ bạc, tín dụng đen; đề cao tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

create

Hưng Thơ / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/xay-dung-thanh-pho-khong-co-ma-tuy-co-bac-tin-dung-den-1032553.ldo