• youtube
  • facebook

1 trường Tiểu học ở Quảng Trị có nhiều khoản chi chưa phù hợp

Cơ quan chức năng phát hiện trường Tiểu học Sông Hiếu (TP Đông Hà, Quảng Trị) có nhiều khoản chi chưa phù hợp; trong đó có việc sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ để chi trả vượt mức quy định chi trả cho hợp đồng bảo vệ.

Theo đó, UBND TP Đông Hà (Quảng Trị) đã ban hành Kết luận số 1608/KL-UBND Kết luận thanh tra hoạt động tài chính tại trường Tiểu học (TH) Sông Hiếu, TP Đông Hà (gọi tắt là Kết luận số 1608).

Qua Kết luận này được biết, năm 2020, từ nguồn ngân sách cấp, trường TH Sông Hiếu có tổng thu hơn 3,7 tỷ đồng; năm 2021, tổng thu gần 3,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021, trường TH Sông Hiếu có tổng thu hàng trăm triệu đồng từ các nguồn: chăm sóc sức khỏe ban đầu và thu thỏa thuận.

Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính của trường TH Sông Hiếu còn nhiều thiếu sót, tồn tại (Ảnh: website nhà trường).

Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính của trường TH Sông Hiếu còn nhiều thiếu sót, tồn tại (Ảnh: website nhà trường).

Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính của trường TH Sông Hiếu còn nhiều thiếu sót, tồn tại (Ảnh: website nhà trường).
Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính của trường TH Sông Hiếu còn nhiều thiếu sót, tồn tại (Ảnh: website nhà trường).

Kết luận chỉ rõ, thời gian vừa qua, trường TH Sông Hiếu có các khoản chi chưa phù hợp.

Cụ thể, khi thực hiện ký hợp đồng công việc bảo vệ, trong hợp đồng nhà trường giao thêm một số công việc như làm vệ sinh khu vực vệ sinh, quét dọn sân trường, tạp vụ, chăm sóc cây cảnh và sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ để chi trả vượt mức quy định chi trả cho hợp đồng bảo vệ với tổng số tiền 36 triệu đồng (năm 2020 là 24 triệu đồng và năm 2021 là 12 triệu đồng).

Tiếp đến, 3 phiếu chuyển (vào các năm 2019 và 2020) thanh toán số tiền 9,8 triệu đồng thuê người chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, cắt cỏ và dọn sân trường chưa phù hợp vì công việc này đã ký hợp đồng với bảo vệ và chi trả công hàng tháng.

Ngoài ra, vừa qua, trường TH Sông Hiếu còn có những tồn tại như: chi vượt mức quy định trong việc mua bàn làm việc cho nhân viên, giáo viên phụ trách đội; ký và sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ để chi trả công hàng tháng (từ tháng 1 - 5/2021) cho nhân viên vệ sinh khi chưa có chủ trương của các cấp có thẩm quyền; sử dụng nguồn thu chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa đúng quy định...

Kết luận, UBND TP Đông Hà yêu cầu Hiệu trưởng trường TH Sông Hiếu tổ chức niêm yết nội dung Kết luận này tại trụ sở làm việc của đơn vị theo quy định.

Tập trung khắc phục những khuyết điểm tồn tại và sai phạm nêu trên; thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động tài chính tại trường đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

create

Nghĩa Văn / daidoanket.vn

Nguồn: http://daidoanket.vn/1-truong-tieu-hoc-o-quang-tri-co-nhieu-khoan-chi-chua-phu-hop-5694552.html