• youtube
  • facebook

Nhiều giáo viên Quảng Trị sang Lào dạy học

Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh, trên cơ sở biên bản làm việc giữa Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet (Lào) với lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, từ năm 2008 đến năm 2016, có 73 giáo viên Quảng Trị đã sang Lào dạy học và hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Riêng năm 2017, Sở GD&ĐT cử 10 giáo viên sang giảng dạy tại Lào, hiện 4 giáo viên đã trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các giáo viên dạy văn hóa, thể dục - thể thao, âm nhạc cho học sinh bậc mầm non, tiểu học và Tiếng Việt cho học sinh lớp 6.

Giáo viên Quảng Trị giảng dạy cho con em kiều bào và học sinh Lào
 

 Sau 3 năm hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet (Lào) đều cấp giấy chứng nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho các giáo viên. Trở về nước, các giáo viên được tham gia xét tuyển đặc cách theo quy định của Chính phủ và tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay thực tế vẫn còn trường hợp giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa được tuyển dụng. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, Điều 16, Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh quy định rõ: Người được cử đi và đã hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy ít nhất là 3 năm ở Lào về nước sẽ được xét tuyển, xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh. Tuy nhiên hồ sơ của một số giáo viên đủ điều kiện nói trên lại không được tiếp nhận khi họ tham gia xét tuyển ở huyện, thị xã, thành phố không cử giáo viên tham gia giảng dạy tại Lào.
 
Được biết, Sở GĐ&ĐT đã kiến nghị cấp trên cần quan tâm, tạo điều kiện để các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ tại Lào trở về nước được tham gia xét tuyển đặc cách ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khi có chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 

create

Q.H / baoquangtri.vn