• youtube
  • facebook

Hàng loạt công chức, viên chức ở Quảng Trị bị kỷ luật

Tại tỉnh Quảng Trị, có 47 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý. Trong đó, có 26 người vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống.

Ngày 21/2, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2021, trên địa bàn có 47 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.

Trong số đó, có 25 viên chức, 10 cán bộ công chức cấp huyện trở lên và 12 cán bộ công chức cấp xã. Có 4 người bị cách chức, cho thôi việc, 12 người bị kỷ luật cảnh cáo, còn lại bị kỷ luật khiển trách.

Trong 47 cán bộ bị kỷ luật này có 26 người vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ, chủ yếu là công tác quản lý đất đai, quản lý rừng.

Số còn lại là vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm phòng chống dịch Covid-19, và vi phạm chính sách dân số.

 

create

Hương Lài / vietnamnet.vn

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hang-loat-cong-chuc-vien-chuc-o-quang-tri-bi-ky-luat-817322.html