• youtube
  • facebook

Quảng Trị ra chỉ thị, áp chỉ tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho từng đơn vị

Tiến độ triển khai tiêm vaccine COVID-19 chậm so với yêu cầu, nên tỉnh Quảng Trị ra chỉ thị phát động đợt cao điểm tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 26.6, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, số liệu đến ngày 22.6 cho thấy, tỉnh Quảng Trị có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 hoàn thành liều cơ bản cho đối tượng trên 18 tuổi và trẻ em 12-17 tuổi đạt tỉ lệ cao, trên 96%.

Tuy nhiên, tỉ lệ trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi đã được hoàn thành đủ liều cơ bản chỉ 3,56%, tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm nhắc lại mũi 3 mới 69,87% và mũi 4 rất thấp, chỉ 1,78%.

Với số liệu nói trên cho thấy, tiến độ triển khai tiêm vaccine COVID-19 chậm so với yêu cầu.

Vì vậy, UBND tỉnh đã ra chỉ thị phát động đợt cao điểm tiêm chủng vaccine phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặt ra mục tiêu trước 30.6 hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng. Ngoài ra, tăng cường tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên và người bị suy giảm miễn dịch, người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, tại chỉ thị yêu cầu các địa phương giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng địa bàn, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tổ chức và kết quả đợt cao điểm chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa phương.

Riêng đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị, chỉ thị yêu cầu quán triệt tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục tuân thủ việc tiêm mũi 4 vaccine COVID-19.

create

Hưng Thơ / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-ra-chi-thi-ap-chi-tieu-tiem-vaccine-covid-19-cho-tung-don-vi-1060800.ldo