• youtube
  • facebook

Một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP. Đông Hà

Một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP. Đông Hà

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Đôộng Bồ Chao, Đông Thanh

Đôộng Bồ Chao, Đông Thanh

Cầu sắt Xóm Đò

Cầu sắt Xóm Đò

Đình làng Điếu Ngao, Phường 2

Đình làng Điếu Ngao, Phường 2

Di tích Nhà Vòm sân bay

Di tích Nhà Vòm sân bay

Di tích Nhà ga - Lô cốt

Di tích Nhà ga - Lô cốt

Ảnh trong trangTƯ LIỆU

 
 

create

M. HOÀN / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Van-hoa-The-thao/modid/421/ItemID/166452/title/Mot-so-di-tich-lich-su-van-hoa-tren-dia-ban-TP-Dong-Ha