• youtube
  • facebook

Đông Hà hướng đến đô thị hiện đại, thông minh

Đô thị thông minh (ĐTTM) đang là mục tiêu hướng đến của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước khi mà ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đang diễn ra mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư đô thị, TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang tích cực triển khai thực hiện và hướng tới ĐTTM của tỉnh.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về ĐTTM nhưng điểm chung nhất được các chuyên gia thừa nhận là: Một đô thị chỉ thực sự thông minh khi hội đủ 3 yếu tố hạ tầng hiệu quả, phát triển bền vững và môi trường thân thiện, dựa trên 6 tiêu chí gồm nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, công dân thông minh, môi trường thông minh, quản lý điều hành thông minh và cuộc sống thông minh. Hiện nay, việc tiếp cận và thực hiện xây dựng ĐTTM của từng tỉnh, thành phố chủ yếu lấy “chính quyền điện tử” làm trọng tâm phát triển hơn các tiêu chí khác để phù hợp với nhu cầu, điều kiện và nguồn lực của từng giai đoạn.

Tại TP. Đông Hà, việc xây dựng chính quyền điện tử, ĐTTM được đẩy mạnh, đạt những kết quả khá cao. Hạ tầng nền tảng chính quyền điện tử cơ bản được xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được thường xuyên, hiệu quả. Hạ tầng viễn thông, internet ngày càng hiện đại, đồng bộ, đã sẵn sàng cho việc xây dựng chính quyền điện tử, ĐTTM, chuyển đổi số. Internet băng thông rộng đã được triển khai, lắp đặt tại 9 phường, triển khai thực hiện các gói dịch vụ ứng dụng CNTT trong lĩnh vực an ninh, công cộng và dịch vụ công hướng tới xây dựng mô hình ĐTTM của thành phố.

Trong đó, thành phố lắp 99 điểm, 113 mắt; các phường lắp đặt 251 camera giám sát. Huy động các nguồn lực đầu tư để từng bước xây dựng ĐTTM. Đến nay trên địa bàn thành phố có 27 điểm wifi công cộng; triển khai dự án y tế thông minh; 100% trường học của thành phố được tài trợ miễn phí đường truyền internet cáp quang (tiết kiệm ngân sách chi phí dịch vụ internet cho ngành giáo dục TP. Đông Hà xấp xỉ 460 triệu đồng/năm).

Đặc biệt, Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) đi vào hoạt động ngày 01/3/2021 với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển Trung tâm đã tạo ra một cái nhìn toàn cảnh trên mọi lĩnh vực. Trung tâm bao gồm các phân hệ quản lý quan trọng như hệ thống báo cáo thông tin kinh tế - xã hội, dữ liệu hành chính công, phần mềm quản lý giáo dục, y tế, quản lý lưu trú du lịch thông minh nhằm hỗ trợ cho lãnh đạo UBND thành phố trong công tác theo dõi, chỉ đạo điều hành hoạt động.

Việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành ĐTTM TP. Đông Hà đã đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính phục vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng ĐTTM của tỉnh Quảng Trị.

Đông Hà hướng đến đô thị hiện đại, thông minh ảnh 1

Đông Hà hướng đến đô thị hiện đại, thông minh ảnh 1

Một góc TP. Đông Hà (Ảnh được chụp qua Camera Trung tâm điều hành ĐTTM TP. Đông Hà).

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, TP. Đông Hà sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu, từng bước xây dựng, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố gắn với xây dựng ĐTTM. Theo đó, nhiều nhiệm vụ sẽ được thành phố đưa ra và quyết tâm thực hiện, trong đó sẽ phát huy hiệu quả Trung tâm điều hành ĐTTM thành phố, tiếp tục phát triển và vận hành phần mềm phản ánh hiện trường phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cùng với huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế nhằm xây dựng đô thị hiện đại, TP. Đông Hà đang tập trung triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng đô thị thông minh TP. Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030”. Trong đó, triển khai thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng ĐTTM TP. Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030… Thực hiện tốt dự án thành phần do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố làm chủ đầu tư, gồm 2 dự án: Xây dựng hệ thống an toàn bảo mật, an toàn thông tin; giải pháp lắng nghe công dân mạng xã hội.

Bên cạnh đó, TP. Đông Hà còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ ĐTTM gắn với cải cách hành chính. Tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, tổ chức tham gia đầu tư hạ tầng, dịch vụ ĐTTM.

Ông Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND TP. Đông Hà cho biết: Việc triển khai các dự án thành phần đô thị thông minh tại TP. Đông Hà là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực góp phần vào việc xây dựng thành công chính quyền điện tử, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị thông minh, tạo bước ngoặt trong tiến trình xây dựng Đông Hà từng bước trở thành đô thị thông minh vào năm 2025.

create

Quỳnh Nga / baophapluat.vn

Nguồn: https://baophapluat.vn/dong-ha-huong-den-do-thi-hien-dai-thong-minh-post439421.html