• youtube
  • facebook

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Trị thông báo tuyển dụng 50 viên chức năm 2020

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Trị thông báo tuyển dụng 50 viên chức năm 2020 như sau:

- 22 Địa chính viên theo dõi công tác đăng ký-cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

-10 viên chức thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp theo đơn đặt hàng, các dịch vụ công.

- 9 Địa chính viên theo dõi công tác thống kê, kiểm kê, đo đạc bản đồ địa chính.

- 4 Địa chính viên theo dõi công tác cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

- 4 viên chức kế toán.

- 1 viên chức theo dõi công tác tổ chức hành chính.

* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua phỏng vấn trực tiếp.

* Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/ NĐ-CP, ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo trình độ đại học từ 2 năm trở lên tại vị trí cần tuyển dụng, ứng viên có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Địa chính viên hạng III.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.

Thông tin chi tiết: Liên hệ Phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 02333524478. Địa chỉ: Phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 

create

pv / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/147180