• youtube
  • facebook

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu, trình độ và tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cần tuyển: 2 chỉ tiêu

- 2 nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ cấp THCS, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ hoặc tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học

- Có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 1 hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các văn bản hiện hành khác.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ A trở lên

2. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển: Mỗi người dự tuyển nộp 1 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Nghị định 161/2018/ NĐ-CP) gửi về Phòng Nội vụ thị xã Quảng Trị qua đường bưu điện.

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/lần dự tuyển.

3. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng báo (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Quảng Trị, địa chỉ 295 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, điện thoại: 02333861244.

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị thông báo để các cá nhân có nhu cầu liên hệ nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.
 

create

pv / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/147914