• youtube
  • facebook

UBND thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018

UBND thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau:

1. Số lượng và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao xét tuyển 1 viên chức phụ trách lĩnh vực văn hóa văn nghệ, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Biên đạo múa hoặc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

b) Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xét tuyển 1 dân số viên (hạng III), có trình độ đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng, học định hướng dân số - kế hoạch hóa gia đình trong phần kiến thức bổ trợ; nếu có trình độ đại học trở lên là chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số.

c) Đài Truyền thanh xét tuyển 1 kỹ thuật viên hạng IV, có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

2. Phương thức xét tuyển

Tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức trước, xét tuyển viên chức sau.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Thời gian nhận hồ sơ

- Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc, từ ngày 17/8/2018 đến hết ngày 13/9/2018.

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đông Hà (http://dongha.quangtri.gov.vn), công khai tại trụ sở UBND thành phố, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
 

create

Pv / baoquangtri.vn