• youtube
  • facebook

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm 2018 như sau:

I. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: 18 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên mầm non hạng IV: 3 chỉ tiêu, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm mầm non;

- Giáo viên văn hóa tiểu học hạng IV: 6 chỉ tiêu, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm tiểu học;

- Giáo viên tiếng Anh (giáo viên tiểu học hạng IV): 4 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh;

- Giáo viên Toán (giáo viên THCS hạng III): 4 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Toán, sư phạm Toán - Lý hoặc sư phạm Toán - Tin;

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV: 1 chỉ tiêu, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp hoặc sư phạm kỹ thuật nông lâm, có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc A1 trở lên. Riêng vị trí Giáo viên tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có chứng chỉ tin học ứng dụng A trở lên (được cấp trước ngày 31/12/2016) hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

III. Phiếu đăng ký dự tuyển (thay cho hồ sơ dự tuyển): Theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

IV. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký: 30 ngày kể từ ngày 27/3/2019 tại Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh (tầng 3, trụ sở hành chính UBND huyện);

- Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/ người;

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh để được hướng dẫn cụ thể, số điện thoại 0233.3.624.797.
 

create

Pv / baoquangtri.vn