• youtube
  • facebook

UBND huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Thông tin tuyển dụng cụ thê như sau:

I. Số lượng, chức danh, trình độ đào tạo

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 4 chỉ tiêu.

2. Chức danh cần tuyển và yêu cầu trình độ đào tạo

2.1. Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao: 2 chỉ tiêu

- Viên chức phụ trách văn hóa, văn nghệ quần chúng (Hạng III): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành: Nghệ thuật trình diễn; ngành: Văn hóa học, Quản lý văn hóa.

- Kế toán kiêm hành chính tổng hợp: 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng. Trường hợp tốt nghiệp đại học ngành Tài chính -Ngân hàng phải có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán.

2.2. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công: 2 chỉ tiêu

- Viên chức phụ trách thông tin, hỗ trợ và tư vấn khuyến công (Hạng III): 01 chỉ tiêu. Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành: Quản lý công nghiệp; ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lý dự án, Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

- Kế toán kiêm hành chính tổng hợp: 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng. Trường hợp tốt nghiệp đại học ngành Tài chính - Ngân hàng phải có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Yêu cầu về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. Hồ sơ dự tuyển: Người tham gia dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển

1. Hồ sơ nộp tại Phòng Nội vụ huyện Đakrông, kể từ ngày 19/2/2020 đến hết ngày 20/3/2020. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

* Thông báo cụ thể được đăng tải trên website: http://dakrong.quangtri.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Đakrông để được hướng dẫn cụ thể, số điện thoại 02333 886206.
 

create

PV / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/146276