• youtube
  • facebook

UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn; Công văn số 53/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/1/2018 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng công chức cấp xã, UBND huyện Cam Lộ tổ chức tuyển dụng một số công chức vào làm việc tại UBND các xã thuộc địa bàn huyện Cam Lộ, cụ thể như sau:

1. Số lượng, trình độ chuyên môn: 3 công chức, gồm các chức danh sau:

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: 1 công chức, bố trí làm việc tại xã Cam Chính.

Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các ngành: Hành chính, Luật, Ngữ văn, Quản trị Văn phòng, Quản trị kinh doanh, Kế hoạch - Đầu tư.

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 1 công chức, bố trí làm việc tại xã Cam An.

Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật.

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 1 công chức, bố trí làm việc tại xã Cam Hiếu.

Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Địa chính, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa chất học.

Tất cả các chức danh dự tuyển có chứng chỉ Anh văn trình độ A và chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên

2. Cách thức tuyển dụng và hình thức tuyển dụng:

a. Cách thức tuyển dụng:

Tuyển dụng trước các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ đối với những đối tượng có chuyên môn phù hợp với vị trí, chức danh tuyển dụng. Nếu còn chỉ tiêu, tiến hành tuyển dụng theo Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị.

b. Hình thức tuyển dụng:

* Hình thức tuyển dụng các trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển:

Thực hiện theo Điều 16 Thông tư 06/2012/ TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, Điều 35 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND, ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

* Hình thức thi tuyển:

Người dự thi công chức phải dự thi đủ các môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi và nội dung thi như sau:

- Môn kiến thức chung: Thi viết 1 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 1 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 1 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Môn Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn Tin học văn phòng.

3. Điều kiện chung tham gia dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 3 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định.

5. Hồ sơ dự tuyển: 1 bộ (riêng đối với thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng đặc biệt không qua thi nộp 2 bộ), gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ sự tuyển; - Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản phôtô văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);

- Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác và ý kiến đồng ý bằng văn bản cho dự thi của cơ quan sử dụng lao động (nếu có);

- Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có);

- 2 bì thư có dán tem, ghi địa chỉ người đăng ký tuyển dụng.

(Các giấy tờ bản sao phải có công chứng)

* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 chức danh công chức cần tuyển.

- Hồ sơ: Liên hệ tại Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ, địa chỉ 03 Tôn Thất Thuyết, khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

6. Lệ phí dự tuyển:

- Lệ phí dự tuyển 500.000 đồng/người.

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển tại cơ quan tuyển dụng và mang toàn bộ hồ sơ gốc đến để đối chiếu, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay. Không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển. Hết hạn thu hồ sơ, các giấy tờ nộp bổ sung đều không được công nhận và không có giá trị.

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (kể từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 26/6/2018) tại Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ, điện thoại 0233.332.379, 0233.3604512.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển công chức:

Thời gian tuyển dụng đối với các trường hợp không qua thi tuyển và các trường hợp tuyển dụng bình thường sẽ được thông báo sau.

UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn có nhu cầu liên hệ nộp hồ sơ dự thi tuyển theo quy định.
 

create

Pv / baoquangtri.vn