• youtube
  • facebook

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cần tuyển dụng các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm và trạm y tế xã, cụ thể như sau:

I. Về số lượng: 8 chỉ tiêu.

1.Hưởng lương sự nghiệp y tế: 2 chỉ tiêu.

- 2 trung cấp dược làm việc tại trạm y tế xã.

2.Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 6 chỉ tiêu.

- 2 bác sĩ dự phòng.

- 3 cao đẳng điều dưỡng.

- 1 trung cấp điều dưỡng thay thế chức danh nhân viên cải cách hành chính.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

- Có lí lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

- Đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học: Yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ A2 (hoặc B trước đây) trở lên.

- Đối với thí sinh dự tuyển trình độ cao đẳng hoặc trung cấp: Yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ A1 (hoặc A trước đây) trở lên.

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên hoặc chứng chỉ A tin học, hoặc tin học văn phòng trở lên.

- Ưu tiên những đối tượng đã có thời gian và kinh nghiệm công tác trong ngành y tế.

III. Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu được đăng tải trên trang website của Sở Nội vụ, Sở Y tế theo địa chỉ: noivuquangtri.gov.vn; dohquangtri. gov.vn gồm: Phiếu đăng kí dự tuyển (Theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thí sinh chịu trách nhiệm các thông tin khai trên phiếu đăng kí dự tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: Tạm thu 500.000 đồng/ người (Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TTBTC của Bộ Tài chính).

*Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính: Từ ngày 4/2/2020 đến 16h ngày 4/3/2020.

*Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính - Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong (07- Đặng Thí, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị).

IV. Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng:

- Hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển.

- Thời gian tuyển dụng: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

- Địa điểm tuyển dụng: Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức Hành chính - Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong (Điện thoại: 0233.3828.562) hoặc xem lại thông báo trên trang web của Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong và niêm yết tại bảng tin của đơn vị.

Link: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/145867

create

pv / baoquangtri.vn