• youtube
  • facebook

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa thông báo tuyển dụng viên chức y tế

Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cần tuyển dụng các chức danh sau đây để bố trí làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, cụ thể như sau:

 I. Về số lượng: 19 chỉ tiêu, gồm: 13 sự nghiệp y tế, 4 hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, 2 dân số viên.

1. Sự nghiệp y tế 13 chỉ tiêu:

- 1 bác sĩ đa khoa;

- 1 bác sĩ y học dự phòng;

- 11 y tế xã:

+ 2 bác sĩ đa khoa;

+ 1 cao đẳng điều dưỡng;

+ 2 cao đẳng dược;

+ 1 trung cấp hộ sinh;

+ 1 y sĩ đa khoa;

+ 4 trung cấp dược.

Hình minh họa

Hình minh họa

2. Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp 4 chỉ tiêu:

- 3 cao đẳng điều dưỡng;

- 1 cao đẳng tin học.

3. Dân số viên 2 chỉ tiêu: 1 bác sĩ y học dự phòng, 1 trung cấp hộ sinh.

 II. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng kí dự tuyển đăng tải trên website của Sở Nội vụ;

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- 2 phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 29/4/2019 vào giờ hành chính.

* Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá (269 - Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị).

* Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

Lưu ý: Hồ sơ phải nộp trực tiếp không gửi qua bưu điện hoặc người khác nộp thay. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá, số điện thoại di động: 0989228141 để được hướng dẫn.
 

create

Pv / baoquangtri.vn