• youtube
  • facebook

Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng viên chức

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ cần tuyển dụng các chức danh sau đây vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, cụ thể như sau:

I. Về số lượng:
 
1. Viên chức sự nghiệp y tế:
 
- 2 chức danh Y sĩ đa khoa: Làm việc tại Trạm y tế xã Cam An, Cam Thanh.
 
2. Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp:
 
- 4 chức danh cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy;
 
- 3 chức danh trung cấp điều dưỡng hệ chính quy;
 
- 1 chức danh Công tác xã hội: Có chuyên ngành phù hợp, trình độ trung cấp trở lên hệ chính quy;
 
- 1 chức danh trung cấp kế toán chính quy;
 
- 1 chức danh Y sĩ đa khoa (làm công tác hành chính tại các khoa, phòng).
 
II. Điều kiện:
 
- Có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để làm việc lâu dài;
 
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị;
 
- Có văn bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành và vị trí việc làm cần tuyển;
 
- Đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học: Yêu cầu có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Yêu cầu có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ B Tin học, Tin học Văn phòng.
 
- Đối với thí sinh dự tuyển trình độ trung học: Yêu cầu có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Yêu cầu có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ A Tin học, Tin học Văn phòng.
 
III. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ mua tại Sở Y tế Quảng Trị hoặc Sở Nội vụ Quảng Trị gồm: 
- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của chính quyền địa phương;
 
- Đơn dự tuyển;
 
- Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với trường hợp bảng điểm, kết quả học tập toàn khóa không có điểm trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn thì thí sinh phải tự xác định trước khi nộp hồ sơ;
 
- Nếu điểm học tập theo hệ thống tín chỉ (hệ điểm 4) thì thí sinh phải tự chuyển đổi sang hệ niên chế (hệ điểm 10) trước khi nộp hồ sơ.
 
Tất cả việc tự xác định điểm hoặc chuyển đổi phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 
- Nếu văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải dịch ra tiếng Việt, phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 
- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
 
- 2 ảnh 3x4 và 3 phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận.
 
Tất cả bỏ trong phong bì hồ sơ.
 
* Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ (71 đường 02/4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
 
* Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 17/1/2018 đến hết ngày 6/2/2018.
 
IV. Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng:
 
- Hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển, sát hạch thông qua phỏng vấn.
 
- Thời gian tuyển dụng: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.
 
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.
 
Lưu ý: Hồ sơ thí sinh phải nộp trực tiếp, không nhận hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc nộp thay; khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan để đối chiếu.
 
Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại. Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ qua số điện thoại: 0233.3731.874 để được hướng dẫn cụ thể.

create

Pv / baoquangtri.vn