• youtube
  • facebook

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm DVVL Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng, chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng: 2 chỉ tiêu, gồm:

- 01 Viên chức phụ trách cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, làm việc tại Văn phòng đại diện khu vực phía Nam tại thị xã Quảng Trị, tốt nghiệp Đại học trở lên các nhóm ngành: Kinh tế học, Quản trị - Quản lý, Luật; Ngành: Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Công tác xã hội. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- 01 Viên chức phụ trách kinh phí bảo hiểm thất nghiệp; theo dõi, thu hồi tiền hưởng sai quy định của người lao động thất nghiệp; phát thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thất nghiệp, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kế toán - Kiểm toán; Ngành: Tài chính - Ngân hàng (đối với ngành Tài chính - Ngân hàng phải có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán). Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ghi chú: Người dự tuyển có các chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học thực hiện quy đổi qua các trình độ tương đương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về nguyên tắc tuyển dụng: Thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Tiếp nhận trước viên chức trong tỉnh đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Sau khi tiếp nhận, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng khác theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung tuyển dụng:

- Về điều kiện, tiêu chuẩn: Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

- Nội dung xét tuyển: Kiểm tra các điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm; Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thông tin cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung xét tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở LĐ - TB và XH (http://soldtbxhquangtri.gov.vn), Sở Nội vụ (https://noivuquangtri.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Từ ngày 14/7/2022 đến hết ngày 14/8/2022.

- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm DVVL Quảng Trị. Địa chỉ: Số 34 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua số điên thoại: 0233.3522468; 0985.715617 gặp anh Nguyễn Trọng Luật.

create

PV / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/168811/title/Trung-tam-Dich-vu-viec-lam-Quang-Tri-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022