• youtube
  • facebook

Triệu Phong: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 1 năm 2020

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải tổ chức xét tuyển 4 chỉ tiêu vào làm việc tại bệnh viện, hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị gồm các chức danh nghề nghiệp sau:

- Bác sĩ đa khoa: 3 chỉ tiêu.

- Kế toán viên: 1 chỉ tiêu.

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức;

-Có văn bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa đối với vị trí tuyển dụng bác sĩ; bằng tốt nghiệp đại học kế toán đối với vị trí tuyển dụng kế toán viên; -Có chứng chỉ ngoại ngữ A2 hoặc tương đương trở lên.

-Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (hoặc tin học văn phòng trước đây) trở lên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển.(Theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ), thí sinh chịu trách nhiệm về các thông tin khai trên phiếu đăng ký dự tuyển.

-Hồ sơ theo mẫu được đăng tải trên website Sở Nội vụ Quảng Trị (noivuquangtri. gov.vn).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 20/2/2021 đến hết ngày 20/3/2021.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, 67 Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Trị. Nộp trong giờ hành chính.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Thực hiện tại khoản 4 Điều 14 Nghi đi ̣ nh 115/2020/ ̣ NĐ-CP của Chính phủ, ngay 25/9/2020. ̀

5. Lệ phí dự tuyển:

- Tạm thu 500.000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính).

6. Lưu ý:

- Người dự xét tuyển trực tiếp đến nộp phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển, không nhận qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp thay. Khi nộp hồ sơ nhớ mang theo giấy tờ gốc để đối chứng.

- Không trả lại hồ sơ sau khi xét tuyển.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính bệnh viện, số điện thoại: 0233 3662 371 hoặc xem thông tin trên bảng thông tin, trang website của bệnh viện (benhvientrieuhai.vn).
 

create

PV / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/155558