• youtube
  • facebook

TP Đông Hà: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục

UBND thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển

a) Bậc Mầm non: 2 chỉ tiêu để bố trí chức danh Giáo viên Mầm non.

b) Bậc Tiểu học: 8 chỉ tiêu, gồm:

- 5 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên văn hóa tiểu học.

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Thể dục.

- 2 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Tin học.

c) Bậc Trung học cơ sở: 3 chỉ tiêu gồm:

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Tin học.

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Thể dục.

- 1 viên chức để bố trí chức danh Giáo viên Địa lý.

2. Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian: Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 28/1/2019 đến hết ngày 26/2/2019.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà (số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đông Hà).

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố Đông Hà (http://dongha.quangtri.gov.vn) và công khai tại trụ sở UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.
 

create

pv / baoquangtri.vn