• youtube
  • facebook

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển

1.1. Chỉ tiêu hưởng lương từ ngân sách: 1 kế toán

1.2. Chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp

- 1 viên chức quản lý, giám sát vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn giao thông.

- 1 viên chức quản lý, giám sát vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước.

- 1 viên chức quản lý, giám sát chăm sóc cây xanh, công viên.

- 1 viên chức quản lý, duy tu hạ tầng giao thông.

- 1 viên chức quản lý, giám sát công tác vệ sinh môi trường.

- 1 viên chức phụ trách hành chính - tổng hợp.

2. Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian: Vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 19/2/2020 đến hết ngày 19/3/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà (số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đông Hà).

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử thành phố Đông Hà (http://dongha.quangtri.gov.vn) và công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.
 

create

pv / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/146248