• youtube
  • facebook

Thông báo xét tuyển giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thông báo xét tuyển giáo viên cho các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Số lượng cần tuyển

12 giáo viên, gồm các bộ môn: Toán học (1), Ngữ văn (3), Tiếng Anh (1), Hóa học (2), Sinh học (2), Tin học (2) và Vật lý (1).

2. Điều kiện

- Người đăng ký dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị hoặc vợ (chồng) có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị tối thiểu 3 năm;

- Có bằng đại học trở lên, hệ đào tạo chính quy, ngành Sư phạm; có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông. Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh THPT thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc được quy đổi chứng chỉ theo quy định.

3. Nguyên tắc, phương thức và tổ chức xét tuyển

Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, sau đó tuyển dụng theo Nghị định số 161/2018/ NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thời gian

- Từ ngày 18/2/2019 đến ngày 20/2/2019: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (đối với đối tượng thuộc diện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ theo Nghị định số 140/2017/ NĐ-CP) tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.

- Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 28/2/2019: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (đối với các đối tượng còn lại nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng).

Mọi chi tiết xem văn bản hướng dẫn niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị hoặc trên website: www.quangtri. edu.vn.
 

create

Pv / baoquangtri.vn