• youtube
  • facebook

Thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc cho dự án RENEW/NPA

Dự án RENEW/NPA có nhu cầu tuyển dụng nhân viên rà mìn và nhân viên y tế.

Logo for Norwegian People

Logo for Norwegian People s Aid (English)

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ  về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị; Địa chỉ: Khu phố 9, phường Đông Lễ, Tp Đông Hà, Quảng Trị. Không hoàn hồ sơ đối với người không được tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển không đúng quy định sẽ không được xem xét.

Hạn cuối nhận hồ sơ:   16h30  Ngày 02 tháng 8 năm 2018 ;

Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng 8:00-10:30; Buổi chiều 14:00-16:30 (Không nhận vào T7,CN).

Số lượng hồ sơ tiếp nhận:

Vị trí nhân viên rà: 100 đến 120 hồ sơ;

Vị trí nhân viên y tế: 20 đến 30 hồ sơ;   

(Trong trường hợp số hồ sơ nộp vượt quá nhu cầu tiếp nhận, Dự án RENEW/NPA chỉ gọi phỏng vấn các ứng cứ viên có các tiêu chuẩn cao hơn theo thứ tự cạnh tranh)

Mọi vấn đề liên quan, xin liên hệ số điện thoại Hotline liên lạc: 0922.829.413

Hồ sơ gồm: 

Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu Phiếu được đính kèm bên dưới);

Bản sao Giấy khai sinh (được công chứng);

Giấy khám sức khỏe (Có thời gian xác nhận kể từ tháng 02/2018 đến hiện tại);

Bản sao văn bằng, chứng chỉ (được công chứng);

Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên nếu có.

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền xanh, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính.

Lưu ý: Các ứng viên chỉ sử dụng mẫu phiếu đăng ký theo được đính kèm bên dưới tại đường link: http://songoaivu.quangtri.gov.vn/vi/thongtintuyendung/Thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-lao-dong-lam-viec-cho-du-an-RENEW-NPA.html