• youtube
  • facebook

Thông báo về việc thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 31

Sở Nội vụ thông báo về việc thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 31, nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

create

Pv / quangtri.gov.vn