• youtube
  • facebook

Thông bao tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế

Trung tâm Y tế huyện Gio Linh cần tuyển dụng 15 chỉ tiêu vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Gio Linh, trong đó: 6 viên chức sự nghiệp y tế, 8 viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị và 1 viên chức dân số, cụ thể như sau:

1. Số lượng:

1.1 Làm việc tại trạm y tế: 6 chỉ tiêu

- 2 y sĩ đa khoa.

- 2 cao đẳng điều dưỡng.

- 1 trung cấp điều dưỡng.

- 1 trung cấp hộ sinh.

1.2 Làm việc tại Trung tâm Y tế huyện: 9 chỉ tiêu

- 1 chuyên viên theo dõi công tác tổ chức - hành chính; tốt nghiệp đại học Luật;

- 2 cao đẳng dược;

- 2 cao đẳng điều dưỡng;

- 1 nhân viên công tác xã hội (tốt nghiệp trung cấp Y, có chứng chỉ phù hợp công tác xã hội ngành Y);

- 1 y sĩ đa khoa làm công tác hành chính;

- 1 y sĩ y học cổ truyền làm công tác lương dược;

- 1 dân số viên; tốt nghiệp đại học Luật.

2. Điều kiện tuyển dụng:

- Có lí lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp tuyển dụng, có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương đối với chức danh nghề nghiệp đại học và bậc 1 (A1) hoặc tương tương đối với chức danh nghề nghiệp trung cấp, cao đẳng theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT, ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

3. Phiếu dự tuyển:

- Phiếu đăng kí dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

4. Hình thức tuyển dụng

- Xét tuyển.

5. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 8/3/2019 đến 8/4/2019.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Gio Linh, khu phố 6, thị trấn Gio Linh.

6. Lệ phí dự tuyển:

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế huyện Gio Linh hoặc qua số điện thoại: 0914024353.
 

create

Pv / baoquangtri.vn