• youtube
  • facebook

Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Gio Linh năm 2020

UBND huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Gio Linh năm 2020, như sau:

I. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ

1. Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể dục thể thao

- Biên tập viên (hạng III): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Báo chí và Truyền thông; ngành Ngữ văn, Lịch sử, các ngành khác có nhiều tác phẩm, giải thưởng báo chí. Đối với ngành Ngữ văn, Lịch sử phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 8 tuần trở lên

- Phát thanh viên, tuyên truyền viên, du lịch (hạng III): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành báo chí và truyền thông; Ngành Việt nam học, du lịch, Ngữ văn. Đối với ngành ngữ văn phải có nghiệp vụ báo chí truyền thông.

- Kỹ thuật viên truyền dẫn phát sóng (hạng IV): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành: Khai thác thiết bị phát thanh, Khai thác thiết bị truyền hình, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Điện tử dân dụng.

2. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp và Khuyến công

- Phụ trách công tác thông tin, hỗ trợ và tư vấn khuyến công (hạng III): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên nhóm ngành: Quản lý công nghiệp; ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lý dự án, Luật kinh tế, Luật thương mại, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

- Kế toán viên trung cấp kiêm hành chính tổng hợp: 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng (Tài chính ngân hàng phải có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán).

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất

- Phụ trách công tác quản lý dự án (hạng III): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành: Xây dựng, Quản lý xây dựng; ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Quản lý dự án.

- Phụ trách công tác giải phóng mặt bằng (hạng III): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình chuyên môn: Đại học trở lên nhóm ngành: Xây dựng, Quản lý xây dựng; ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý đất đai, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Luật, Tài chính, Kế toán.

- Kế toán viên: 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học trở lên nhóm ngành Kế toán, Kiểm toán.

4. Ban Quản lý Chợ Cầu

- Phụ trách công tác quản trị, văn phòng (hạng III): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế.

- Kế toán: 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành kế toán, kiểm toán.

- Phụ trách thu ngân, thủ quỹ (hạng IV): 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên nhóm ngành kinh tế.

5. Về trình độ tin học, ngoại ngữ

- Đối với người dự tuyển có trình độ đào tạo đại học trở lên phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2 hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 21/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với người dự tuyển có trình độ đào tạo trung cấp trở lên phải có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1 hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ TT-BGDĐT ngày 21/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển, phương thức và hình thức tuyển dụng

1. Đối tượng

- Các đối tượng xét tuyển đặc biệt theo quy định Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

- Các đối tượng xét tuyển theo quy định Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Điều kiện

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:

3.1. Tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những người có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí tuyển dụng có trình độ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn), gồm:

- Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp thuộc huyện tự đảm bảo chi thường xuyên.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

3.2. Sau khi tuyển dụng đặc biệt vào viên chức các đối tượng tại mục 3.1 ở trên, sẽ thực hiện xét tuyển đối với các chỉ tiêu còn lại theo đúng quy định.

III. Phiếu và lệ đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Mỗi người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận. Các mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov. vn. Đối với người dự tuyển đặc biệt nộp 2 phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Lệ phí

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

IV. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian thông báo và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 30/3/2020.

2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký tuyển dụng: Phòng Nội vụ huyện Gio Linh – Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện Gio Linh. Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị.

UBND huyện Gio Linh thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ Gio Linh để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại: 0233.3631206.
 

create

PV / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/147238