• youtube
  • facebook

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ - UBND ngày 26/1/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 1/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị. Sở Giao thông Vận tải thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, cụ thể như sau:

1. Số lượng và các chỉ tiêu cần tuyển dụng:

* Tuyển dụng viên chức vào Văn phòng Ban: 6 người

- 1 viên chức phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng, có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 5 năm trở lên;

- 2 viên chức kế toán, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Kế toán; có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 2 năm trở lên;

- 1 viên chức phụ trách công tác hành chính quản trị, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Kế toán; đã có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông;

- 1 viên chức thủ quỹ, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán; đã có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông;

- 1 viên chức văn thư - lưu trữ, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị văn phòng; đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ từ 3 năm trở lên; đã có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông;

* Tuyển dụng viên chức vào Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 4 người

- 1 viên chức phụ trách công tác kế hoạch - kỹ thuật, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường, có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 5 năm trở lên;

- 1 viên chức phụ trách thẩm định dự án, dự toán, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường, có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 5 năm trở lên;

- 1 viên chức phụ trách kỹ thuật, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường, có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 5 năm trở lên;

- 1 viên chức phụ trách lập chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thời, lựa chọn nhà thầu, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao thông từ 5 năm trở lên và làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 2 năm trở lên;

* Tuyển dụng viên chức vào Phòng Quản lý dự án: 7 người

- 1 viên chức phụ trách tư vấn giám sát, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường, có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 5 năm trở lên;

- 1 viên chức phụ trách quản lý dự án, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường, có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 5 năm trở lên.

- 3 viên chức phụ trách tư vấn giám sát, giám sát công trình, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Xây dựng cơ bản và Kỹ thuật xây dựng công trình; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao thông từ 5 năm trở lên và đã làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 2 năm trở lên;

- 2 viên chức phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường; tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng cầu đường; có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 3 năm trở lên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài;

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị;

- Có bằng tốt nghiệp với chuyên ngành đào tạo theo quy định nêu trên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ B;

- Chứng chỉ tin học tối thiểu trình độ A.

- Đối với viên chức Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật phải có chứng chỉ đấu thầu.

- Đối với viên chức Phòng Quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình giao thông.

* Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ- UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh nêu trên, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức xét tuyển đặc cách vào viên chức trước, sau đó đến xét tuyển viên chức, trên cơ sở ưu tiên những người đã làm việc tại Ban QLDA đầu tư và xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải trước khi thành lập lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Theo mẫu được đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ theo địa chỉ: http://noivuquangtri.gov. vn, gồm:

- Đơn xin đăng ký dự tuyển viên chức;

- Bản sơ yếu lý lịch mẫu 2C hoặc bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03;

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có đủ điều kiện chứng nhận;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 2 ảnh 3x4 và 2 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

- Bản sao quá trình đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).

Khi nộp hồ sơ mang theo các loại giấy tờ gốc để kiểm tra đối chiếu.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Đối với xét tuyển đặc cách viên chức kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/11/2018.

+ Đối với xét tuyển viên chức kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở GTVT Quảng Trị, địa chỉ: 73 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị.

- Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay.

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở GTVT Quảng Trị để được hướng dẫn cụ thể. Điện thoại liên hệ: 0233.3852570.