• youtube
  • facebook

Thông báo tuyển dụng giảng viên tiếng Lào

Trường Chính trị Lê Duẩn thông báo tuyển dụng giảng viên, phiên dịch viên tiếng Lào theo quy trình xét tuyển như sau:


1. Mục đích yêu cầu
 
- Tuyển dụng được những người có khả năng làm giảng viên, phiên dịch viên tiếng Lào ở Trường Chính trị Lê Duẩn với đối tượng đào tạo đặc thù là đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của hai tỉnh Savannakhet và Salavan, nước CHDCND Lào.
 
- Người được tuyển dụng làm giảng viên, phiên dịch viên tiếng Lào có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, sức khỏe, nhằm thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, phiên dịch, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.
 
2. Nội dung tuyển dụng
 
2.1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
 
Giảng viên, phiên dịch viên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:
 
a. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt…;
 
b. Có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;
 
c. Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và thuộc một trong các trường hợp sau:
 
- Công chức, viên chức nhà nước;
 
- Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước;
 
- Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước;
 
- Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu;
 
- Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 2, Điều 61, Luật Cán bộ, công chức; Trong đó, ưu tiên nhân sự tốt nghiệp đại học sư phạm tiếng Lào hệ chính quy hoặc đại học tiếng Lào hệ chính quy, có kinh nghiệm phiên dịch tiếng Lào thông thạo.
 
2.2. Chỉ tiêu tuyển chọn, quy trình sơ tuyển và các chế độ liên quan
 
- Số lượng tuyển:
 
1 giảng viên, phiên dịch viên tiếng Lào.
 
- Quy trình sơ tuyển:
 
+ Những người xin tuyển sẽ nhận soạn, dịch giảng 1 bài trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
 
+ Mỗi người sẽ dịch giảng theo phương pháp truyền thống trước Hội đồng Sơ tuyển của nhà trường 1 tiết (45 phút).
 
+ Kết quả dịch giảng được Hội đồng Sơ tuyển của nhà trường chấm điểm độc lập giữa các thành viên và tính trung bình cộng của các thành viên trong Hội đồng Sơ tuyển.
 
+ Sau khi thống nhất nhân sự tuyển dụng, Trường Chính trị Lê Duẩn hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự tuyển dụng gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định và trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
- Lương và các chế độ khác: Được chi trả theo quy định hiện hành.
 
2.3. Hồ sơ dự tuyển
 
Ứng viên đăng ký dự tuyển nộp 1 (một) bộ hồ sơ dự tuyển, gồm các giấy tờ xếp thứ tự như sau:
 
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định) có cam đoan;
 
- Công văn giới thiệu của cơ quan công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển;
 
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương trong thời hạn 30 ngày (theo mẫu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành, khai đầy đủ, rõ ràng, đủ điều kiện kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam);
 
- Bản sao hợp lệ các loại văn bằng, chứng chỉ có kèm theo bảng điểm kết quả học tập;
 
- Tin học A trở lên có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;
 
- Giấy khám sức khỏe (Trong vòng 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) của bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên;
 
- Bản sao khai sinh, hộ khẩu có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;
 
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;
 
- Phí dự tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
3. Tổ chức thực hiện
 
3.1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
 
- Hồ sơ mua tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị;
 
- Hồ sơ xin tuyển dụng không trả lại;
 
- Chỉ nhận trực tiếp hồ sơ của người dự tuyển (không gửi qua bưu điện hoặc nộp thay) tại số 301B, đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 
- Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 10/3/2018 đến 16 giờ 00 ngày 26/3/2018 (trong giờ hành chính).
 
- Địa điểm: Tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
 
3.2. Thời gian thực hiện sơ tuyển:
 
- 14 h ngày 6/4/2018: Gặp mặt các thí sinh dự tuyển, phổ biến yêu cầu sơ tuyển và chọn đăng ký bài dịch giảng.
 
- Niêm yết danh sách thí sinh tham gia dự tuyển.
 
- Chuẩn bị phòng sơ tuyển và lịch dịch giảng sơ tuyển (có thông báo sau).
 
3.3. Hội đồng sơ tuyển:
 
- Số lượng: 5 thành viên.
 
- Thành phần: Hiệu trưởng Quyết định theo Quy định.
 
3.4. Thông báo công khai tuyển dụng:
 
Thông báo này được đăng trên Báo Quảng trị, websitte của Trường Chính trị Lê Duẩn trước 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
 
Mọi chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 0233.3562254 - DĐ 0905021537 (gặp đồng chí Trần Đức Dương, Phó Trưởng Phòng TC-HC-QT).
 

create

Pv / baoquangtri.vn