• youtube
  • facebook

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị gồm 4 chỉ tiêu theo vị trí việc làm (có trình độ đại học trở lên) tại Cục Thống kê Quảng Trị và các Chi cục Thống kê huyện Hướng Hóa, đảo Cồn Cỏ.

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; hình thức, thời gian và nội dung thi tuyển, xét tuyển được quy định tại Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 3/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso. gov.vn; Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ http://cucthongke. quangtri.gov.vn).

Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí thi vào các buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ từ ngày 22/4/2019 đến ngày 7/5/2019 (trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định) tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị, số 32 đường Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị, điện thoại: 0233.2211025.
 

create

Pv / baoquangtri.vn