• youtube
  • facebook

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cần tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

 
1. Số lượng: 3 chỉ tiêu.
 
- 1 diễn viên múa, công tác tại Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh.
 
Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Múa
 
- 2 kỹ thuật viên (1 KTV chiếu phim, 1 KTV vận hành máy nổ).
 
Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin.
 
2. Điều kiện, hồ sơ dự tuyển: Xem chi tiết trên Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị (http://svhttdlquangtri.gov.vn); trang Thông tin xúc tiến du lịch (https://dulich.quangtri. gov.vn); tại bảng thông tin của các đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển xét tuyển viên chức hoặc Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị.
 
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
 
- Thời gian: Từ ngày 18/1/2018 đến hết ngày 14/2/2018.
 
- Địa điểm: Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị
 
(Số 125B, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
 
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Số điện thoại: 0233.3550.365.
 

create

Pv / baoquangtri.vn