• youtube
  • facebook

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-SLĐTBXH ngày 22/2/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức xét tuyển đối với 13 chức danh vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

I. Nội dung đăng ký dự tuyển:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 người, gồm:

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1: 10 chỉ tiêu.

- Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội: 4 chỉ tiêu.

2. Chức danh, tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1:

+ 3 viên chức bảo vệ, quản lý đối tượng cai nghiện. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng; Thể dục- Thể thao. Riêng đối với các chuyên ngành: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng; Thể dục- Thể thao phải có chứng chỉ nghiệp vụ Vệ sĩ.

+ 1 viên chức bảo vệ quản lý đối tượng cai nghiện kiêm công tác vệ sinh môi trường. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành: Khoa học xã hội và nhân văn, Giáo dục thể chất, Kỹ thuật môi trường.

+ 1 viên chức theo dõi công tác phục hồi chức năng hỗ trợ người nghiện ma túy. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng, có chứng chỉ điều dưỡng chuyên khoa tâm thần.

+ 1 viên chức chăm sóc đối tượng nghiên ma túy, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ đa khoa, có chứng nhận phục hồi chức năng 6 tháng trở lên.

+ 1 viên chức theo dõi công tác được, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược, có chứng chỉ hành nghề dược.

+ 1 viên chức theo dõi công tác dạy nghề cho người nghiện ma túy, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng.

+ 2 viên chức chăm sóc dinh dưỡng, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Dinh dưỡng, Nghiệp vụ nấu ăn, Kỹ thuật chế biến món ăn. - Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội:

+ 1 y sĩ, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ đa khoa, có chứng chỉ hành nghề. + 1 dược sĩ, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Dược, có chứng chỉ hành nghề dược.

+ 1 viên chức phụ trách công tác quản lý, chăm sóc người có công, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa.

+ 1 viên chức quản lý, chăm sóc và phát triển năng lực cho đối tượng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công tác xã hội.

3. Điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp. Không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

Từ đủ 18 tuổi trở lên.

Có đơn đăng ký dự tuyển.

Có lý lịch rõ ràng.

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

Ngoài ra, nếu là đối trượng xét tuyển đặc biệt, phải đảm bảo quy định tại khoản 7, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; nếu đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

II. Nội dung hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; nếu đối tượng xét tuyển đặc biệt: Bản sơ yếu lý lịch 2c theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt. Nếu là đối tượng theo chính sách thu hút thì kèm theo các văn bản chứng minh.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Đối với đối tượng xét tuyển đặc biệt: Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc biệt về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác và văn bản đồng ý cho dự tuyển; bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi người đó đang công tác tham gia bảo hiểm cấp.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/2/2019 đến hết ngày 25/3/2019.

Hồ sơ dự tuyển nộp về:

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 (Thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Điện thoại liên hệ: 0914090545.

- Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (18 Lê Lợi, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Điện thoại liên hệ: 0919503258.

III. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Nội dung xét tuyển: Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

- Thời gian xét tuyển: Ngày 15/4/2019.

- Địa điểm xét tuyển: Hội trường Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (131 Quốc lộ 9- TP. Đông Hà- Quảng Trị).

create

Pv / baoquangtri.vn