• youtube
  • facebook

Bưu điện Quảng Trị thông báo tuyển dụng

Bưu điện tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng các chức danh sau:

1/Phó giám đốc các Bưu điện huyện; số lượng cần tuyển: 5 người.

Trình độ: Đại học trở lên.

2/Chuyên viên kinh doanh: số lượng cần tuyển: 5 người.

Trình độ: Đại học trở lên.

3/Giao dịch viên các Bưu điện huyện, thị xã: 5 người.

Trình độ: Đại học trở lên.

4/Giao dịch viên tại Bưu cục Tà Rụt: 1 người; ưu tiên ở tại địa bàn Tà Rụt.

Trình độ: Đại học trở lên.

5/Chuyên viên Kế toán: 2 người.

Trình độ: Đại học trở lên.

6/Nhân viên Bưu tá: 5 người.

Trình độ: Trung cấp trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức- Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Trị; 291 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị.

Số ĐT: 02333.851727.
 

create

Pv / baoquangtri.vn