• youtube
  • facebook
Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng công chức lần thứ 32

Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng công chức lần thứ 32

timer28/04/2020

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức kỳ thi lần thứ 32. Cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

timer28/04/2020

Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Gio Linh năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Gio Linh năm 2020

timer01/04/2020

UBND huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Gio Linh năm 2020, như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Trị thông báo tuyển dụng 50 viên chức năm 2020

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Trị thông báo tuyển dụng 50 viên chức năm 2020

timer31/03/2020

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Trị thông báo tuyển dụng 50 viên chức năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

timer24/03/2020

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 vị trí, làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

UBND huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

UBND huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

timer21/02/2020

Thông tin tuyển dụng cụ thê như sau:

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp thành phố

timer21/02/2020

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp như sau:

Thông báo về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

timer13/02/2020

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị ban hành Thông báo số 12/TB-SNV ngày 13/01/2020 về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ) như sau:

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

timer10/02/2020

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm học 2019 - 2020 như sau:

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế

timer04/02/2020

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cần tuyển dụng các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm và trạm y tế xã, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

timer30/01/2020

Căn cứ Công văn số 882/SNV-CCVC ngày 31/12/2019 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1; Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TTBTXHTH1 ngày 20/1/2020 của Trung tâm Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 năm 2020, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tổ chức xét tuyển đối với 3 chức danh vào làm việc tại trung tâm như sau:

Thông báo tuyển dụng 51 chỉ tiêu công chức làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo tuyển dụng 51 chỉ tiêu công chức làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

timer18/01/2020

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ).

Quảng Trị thông báo tuyển dụng 33 suất biên chế vào Nhà nước

Quảng Trị thông báo tuyển dụng 33 suất biên chế vào Nhà nước

timer14/08/2019

Căn cứ Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 07/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng 33 chỉ tiêu biên chế vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn, như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

timer14/08/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức

timer09/08/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau

UBND thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

UBND thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

timer24/07/2019

UBND thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng bác sĩ đa khoa

timer16/07/2019

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển dụng bác sĩ đa khoa theo chỉ tiêu năm 2018, cụ thể như sau:

Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018 (bổ sung)

Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018 (bổ sung)

timer09/07/2019

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức xét tuyển các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y tế.

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới

timer05/07/2019

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chírc sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm tại Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, cụ thể:

Hệ thống giáo dục Chu Văn An - Quảng Bình thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Hệ thống giáo dục Chu Văn An - Quảng Bình thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

timer24/06/2019

Hệ thống giáo dục Chu Văn An tuyển nhân sự cho năm học 2019 – 2020 với các vị trí như sau: