• youtube
  • facebook

Vĩnh Linh chi trả trên 15,5 tỉ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh đã chi trả cho 13,6 nghìn đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19 với tổng số tiền hơn 15,5 tỉ đồng.

4 đối tượng được nhận hỗ trợ trong đợt 1 này, gồm: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các địa phương có mức nhận hỗ trợ 1 tỉ đồng trở lên là thị trấn Cửa Tùng, thị trấn Hồ Xá, xã Trung Nam, xã Vĩnh Giang, xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Thủy. Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh đã có thông báo rộng rãi đến các địa phương, các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện việc chi trả hỗ trợ một cách kịp thời.

Thị trấn Hồ Xá chi trả hơn 1,3 tỉ đồng cho các đối tượng-Ảnh: Nguyên Đồng​

Thị trấn Hồ Xá chi trả hơn 1,3 tỉ đồng cho các đối tượng-Ảnh: Nguyên Đồng​

Để việc chi trả diễn ra khách quan, đúng đối tượng, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành các bước chi trả một cách cẩn trọng, đúng định mức và đúng quy trình. Đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hạn chế đến mức thấp nhất các thiếu sót có thể xảy ra.

create

Nguyên Đồng / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/148558