• youtube
  • facebook

Thị trấn Khe Sanh trở thành đơn vị hành chính loại 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 2533/QĐ - UBND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa. Theo đó, thị trấn Khe Sanh từ đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được điều chỉnh lên loại 1.

Một góc của thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Một góc của thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Là trung tâm huyện lỵ của huyện Hướng Hóa, thị trấn Khe Sanh có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.287,68 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 1.097,42 ha (chiếm hơn 85%), với dân số 13.927 người (tính đến ngày 31/12/2015). Tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ chiếm 57%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 25% và các ngành nông, lâm nghiệp chiếm 25%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 14%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng (năm 2015).
 
Việc điều chỉnh đơn vị hành chính của thị trấn Khe Sanh từ loại 2 lên loại 1 tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước cho chính quyền cơ sở, làm căn cứ để xây dựng các chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, nâng cao năng lực, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Cũng tại quyết định trên, xã Tân Lập, một trong 7 xã kinh tế mới được thành lập sau năm 1975 của huyện Hướng Hóa được điều chỉnh từ đơn vị hành chính cấp xã loại 3 lên loại 2.
 
Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân loại 1 khi có tổng số điểm đạt từ 75 điểm trở lên và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân loại 2 khi có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 75 điểm.
 
 

create

Công Điền / baoquangtri.vn