• youtube
  • facebook

Thêm 5 điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 29/3/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn số 805/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Công văn số 805/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 29/3/2020.

 

Đồng bào về nước qua cửa khẩu quốc tế Lao BảoẢnh: Thắng Phạm.

 


Đã có rất nhiều người dân từ Lào về nước qua cửa khẩu quốc tế Lao BảoẢnh: Thắng Phạm.


Theo đó, tỉnh Quảng Trị phê duyệt thêm 5 địa điểm làm nơi cách ly tập trung, đón công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ nhập cảnh về nước, gồm: Trường Tiểu học Cam An (xã Thanh An, huyện Cam Lộ); Trường Dân tộc nội trú huyện Đakrông (thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông); Trạm Đo lường – Thử nghiệm Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa); Trường Tiểu học Triệu Thượng (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Trường Tiểu học thị trấn Hải Lăng (thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng).

Ngoài 5 điểm cách ly tập trung vừa được phê duyệt trên, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1 địa điểm cách ly tại cơ sở y tế và 21 khu cách ly tập trung với 2.435 trường hợp đang được cách ly.

create

KTD / Tin Nhanh Online