• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 5/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn số 1444/UBND-MT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị, chợ, siêu thị và cơ sở kinh mặt hàng thiết yếu trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Công văn số 1444/UBND-TM của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 5/4/2020.

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường hướng dẫn các đơn vị, cơ sở được tiếp tục hoạt động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về các biện pháp phòng chống dịch. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm về việc để xảy ra lây nhiễm tại đơn vị, cơ sở của mình.

2. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: thực hiện tiêu độc, khử trùng theo định kỳ; chủ cơ sở và người lao động thực hiện đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp (tối thiểu 2m giữa 2 người) và tuân thủ các quy định, khuyến cáo khác của cơ quan y tế.

3. Yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo quy định tại các chợ dân sinh, siêu thị. Chủ Siêu thị, các Ban Quản lý/Tổ quản lý chợ phối hợp với cơ quan y tế tại địa bàn tổ chức các điểm đo thân nhiệt hàng ngày đối với nhân viên siêu thị...và người dân đến chợ, siêu thị mua sắm hàng hóa...

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Công Thương và Sở Y tế tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh của các chợ, siêu thị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức hoạt động kiểm tra thường xuyên của các Đoàn liên ngành; tạm dừng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tạm dừng hoạt động kể cả áp dụng các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cơ sở, cá nhân không tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; chủ động phối hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; kịp thời báo cáo các trường hợp vướng mắc, phát sinh về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương).

create

KTD / Tin Nhanh Online