• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đợt 1 năm 2020

Ngày 15/4/2020, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị) đã có thông báo số 111/TB-TTQT về việc Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đợt 1 năm 2020 với số lượng 09 viên chức tại 03 vị trí việc làm.

 

 

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị ngày 15/4/2020.

 


Theo đó: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 1) như sau:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức (Điều 22 của Luật Viên chức) và các yêu cầu theo từng vị trí làm việc tại mục 2 của thông báo này.
Ngoài ra, người dự tuyển phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, có chứng chỉ đào tạo Quan trắc hạng III, có khả năng làm việc độc lập...

2. Vị trí, số lượng tuyển dụng:
Vị trí thực hiện công tác tư vấn bảo vệ môi trường: 05 viên chức.
Vị trí thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, phương án kỹ thuật: 01 viên chức.
Vị trí thực hiện công tác Quản lý, vận hành Trạm quan trắc: 03 viên chức.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng.
Địa điểm: tại Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà).
Số điện thoại cố định: 0233.6290999 hoặc điện thoại di động: 0905046333 (ông Nguyễn Văn Phúc- Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp).

 4. Nội dung, hình thức và thời gian, địa điểm xét tuyển:
Nội dung: Người đăng ký dự tuyển phải tham gia xét tuyển theo 02 vòng...
Hình thức: Xét tuyển.
Thời gian: Ngày 18/5/2020 (vòng 1); ngày 29, 30/5/2020 (vòng 2).
Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại Hội trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

5. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển:
Hồ sơ theo mẫu...
Lệ phí: 500.000 đồng/phiếu đăng ký dự tuyển....

create

KTD / Tin Nhanh Online