• youtube
  • facebook

Quảng Trị: Nhiều cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc

Trong 2 ngày 10 – 11/2, Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Anh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra phân làm 2 tổ để tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong đó, Tổ 1 do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Anh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại UBND thị trấn Hồ Xá, UBND huyện Vĩnh Linh, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Vĩnh Linh; UBND xã Trung Hải, UBND xã Gio Châu, huyện Gio Linh; UBND xã Cam Thủy, UBND xã Thanh An, huyện Cam Lộ; UBND phường Đông Giang, UBND Phường 3, thành phố Đông Hà; UBND Phường 1, UBND thị xã Quảng Trị; UBND xã Hải Phú, UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng; UBND thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong.

 

Qua kiểm tra, nhiều cán bộ, công chức , viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đi làm muộn, không đeo thẻ công chức và vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc. Đơn cử như xã UBND Trung Hải có 4 người, UBND xã Gio Châu có 5 người, UBND thị xã Quảng Trị có 3 người, UBND thị trấn Ái Tử có 3 người vắng mặt không có lý do... Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận và nhắc nhở một số cán bộ, công chức đi làm muộn, không đeo thẻ công chức tại UBND xã Hải Phú và UBND thị trấn Ái Tử.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở một số cán bộ, công chức không đeo thẻ công chức trong giờ làm việc - Ảnh: Trần Tuyền

Đoàn kiểm tra nhắc nhở một số cán bộ, công chức không đeo thẻ công chức trong giờ làm việc - Ảnh: Trần Tuyền

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc - Ảnh: Trần Tuyền

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp vắng mặt không có lý do trong giờ làm việc - Ảnh: Trần Tuyền

Trước đó, ngày 9/2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ký Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đoàn có 10 thành viên gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, cán bộ thanh tra Sở Nội vụ, phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PTTH Quảng Trị do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Hữu Anh làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh kết quả và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

create

Trần Tuyền / Baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164871/title/Nhieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-vang-mat-khong-co-ly-do-trong-gio-lam-viec/zarsrc/30?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo