• youtube
  • facebook

Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 7/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn số 1473/UBND-VX yêu cầu về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến dịch COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh.

Công văn 1473/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 7/4/2020.

 

​Nhằm đảm bảo các điều kiện ứng phó kịp thời với diễn biến dịch, không để gián đoạn mọi hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành các cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định, an toàn đối với các ứng dụng dùng chung của tỉnh gồm: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh, hệ thống gửi nhận văn bản qua mạng, hệ thống báo cáo nhiệm vụ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao...

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của cơ quan, địa phương, đảm bảo sẵn sàng thay đổi địa điểm và phương thức làm việc thông qua các ứng dụng CNTT khi cần thiết...

Thực hiện nghiêm việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI theo công văn số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ban hành quy định hoạt động trực tuyến của cơ quan nhằm ứng phó với dịch COVID-19 khi có từ 01 cán bộ đến toàn bộ cơ quan phải cách ly theo quy định phòng chống dịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên toàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

Sở Thông tin và Truyền thông sẵn sàng ứng cứu và phối hợp ứng cứu kịp thời khi có sự cố về an toàn thông tin xảy ra. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc trong suốt quá trình triển khai các nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và phục vụ cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp...

create

KTD / Tin Nhanh Online