• youtube
  • facebook

Nhiều sông ở Quảng Trị bị xâm nhập mặn

Ngày 4-3, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Quảng Trị cho biết, vừa hoàn thành quan trắc xâm nhập mặn đợt 1 của tháng 3 (ngày 2 và 3-3) trên các sông Sa Lung, Bến Hải, Thạch Hãn và sông Hiếu.

Quan trắc độ mặn trên các sông ở Quảng Trị được tổ chức thường xuyên, kịp thời.

Quan trắc độ mặn trên các sông ở Quảng Trị được tổ chức thường xuyên, kịp thời.

Kết quả cho thấy, trên sông Bến Hải, xâm nhập mặn đã vượt qua khu vực cầu Tiên An, dao động từ 7,9 - 9,7‰; điểm cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu độ mặn dao động từ 10,4 - 12,8‰; điểm cách cầu Hiền Lương 5km ở phía hạ lưu dao động từ 20,6 - 23‰. Trong khi đó, trên sông Sa Lung (H.Vĩnh Linh), điểm cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng lưu độ mặn đo được từ 9,4 - 11,9‰. Tại sông Hiếu, xâm nhập mặn lên tới khu vực cầu Đuồi (TT Cam Lộ), dao động từ 0,07 - 0,09‰; còn điểm cách cầu Đông Hà 500m về phía hạ lưu độ mặn dao động từ 8,7 - 13,4‰. Trên sông Thạch Hãn, riêng khu vực chân đập Trấm chưa bị tác động bởi xâm nhập mặn, còn tại cầu An Mô đã ghi nhận độ mặn dao động từ 5,1 - 6,0‰; khu vực cầu Đại Lộc độ mặn dao động từ 7,2 - 10,9‰. 

Vài năm lại đây, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn Quảng Trị diễn biến phức tạp, từ kết quả quan trắc kịp thời sẽ giúp các địa phương, các ngành chủ động kế hoạch khai thác sử dụng nước phù hợp cho mục đích phát triển KT - XH.

create

Bảo Hà / cadn.com.vn

Nguồn: http://cadn.com.vn/news/64_239436_nhieu-song-o-quang-tri-bi-xam-nhap-man.aspx