• youtube
  • facebook

Lịch học trở lại của các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo báo cáo ngày 23/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị số 627/BC-SGDĐT thì từ ngày 04 đến 11/5/2020 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ trở lại học bình thường.

 Báo cáo số 627/BC-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ngày 23/4/2020.


Như vậy, thời gian học sinh quay trở lại trường học tập của các cấp học trên toàn tỉnh Quảng Trị cụ thể như sau:
- Đối với trẻ Mầm non và học sinh Tiểu học: từ ngày 11/5/2020
- Đối với học sinh THCS, THPT và học viên GDTX: từ ngày 04/5/2020
- Đối với học viên các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục kỹ năng sống: từ ngày 11/5/2020.

create

KTD / Tin Nhanh Online