• youtube
  • facebook

Kỷ luật nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong, nguyên Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 31.8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận, trong các ngày 26.8 và 29.8, đã họp kỳ họp thứ 13.

Tại đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong, nguyên Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Lý do, trong thời gian giữ cương vị Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cũng tại kỳ họp nói trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Ngọc Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa và ông Phan Minh Vinh, đảng viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật ông Hồ Ngọc Tình với hình thức cảnh cáo, ông Phan Minh Vinh bị kỷ luật khiển trách.

Ông Tình và Vinh đã có vi phạm trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân huyện Hướng Hóa khắc phục hậu quả lụt bão vào tháng 10.2020.

create

Hàn Nguyên / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/ky-luat-nguyen-pho-truong-phong-canh-sat-giao-thong-cong-an-tinh-quang-tri-1087567.ldo