• youtube
  • facebook

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Ông Nguyễn Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất và ông Hồ Ngọc An, Giám đốc Sở Nội vụ có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Sáng 6/12, HĐND tỉnh Quảng Trị (kỳ họp 9, khóa VII) đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2016 -2021, và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều 5/12, tại kỳ họp thứ 9, khóa VII, các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh Quảng Trị bầu trong nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: H.T

Chiều 5/12, tại kỳ họp thứ 9, khóa VII, các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh Quảng Trị bầu trong nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: H.T

Theo đó, số người có phiếu tín nhiệm cao đạt tỉ lệ trên 80% là người 5 người. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng có số phiếu tín nhiệm cao nhất là 45 phiếu, chiếm 93,75%, không có phiếu tín nhiệm thấp; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng có số phiếu tín nhi