• youtube
  • facebook

Cam Lộ: Đầu tư gần 3,5 tỉ đồng xây dựng chính quyền điện tử

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách hành chính, huyện Cam Lộ vừa ban hành đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh cải cách hành chính ở Cam Lộ -Ảnh: N.T.H

Đẩy mạnh cải cách hành chính ở Cam Lộ -Ảnh: N.T.H

Theo đó, sẽ xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên cơ sở kế thừa, tận dụng những thành tựu, kết quả đã có và đầu tư danh mục, nhiệm vụ các dự án thành phần như: Phòng giám sát, điều hành; hệ thống phòng họp trực tuyến không giấy tờ; nâng cấp cổng thông tin điện tử huyện; tích hợp liên thông hệ thống truyền hình trực tuyến cấp trung ương, cấp tỉnh với hệ thống truyền hình trực tuyến của huyện và các xã, thị trấn; giải pháp thực hiện nâng cao cải cách hành chính trên địa bàn huyện…, hướng tới xây dựng chính quyền huyện Cam Lộ là chính quyền điện tử có nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin trong mọi mặt đời sống xã hội.

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ giai đoạn 2021-2025 là 3,489 tỉ đồng.

create

Thanh Hải / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/155639