• youtube
  • facebook

Bắt buộc khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4

Ngày 1/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công văn hoả tốc số 1420/UBND-VX về việc khai báo y tế bắt buộc trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Công văn số 1420/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 1/4/2020.


Theo đó, từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công dân Quảng Trị đi công tác, đi công tác từ ngoại tỉnh (từ và đi qua các vùng có dịch Covid-19) về địa phương; người nước ngoài và công dân từ các địa phương khác đến Quảng Trị đều phải khai báo y tế và thông báo với Sở Y tế tỉnh Quảng Trị hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, giám sát, theo dõi.

Mọi thông tin liên lạc qua số điện thoại Bs: Trần Thị Phước Hiền- Phòng nghiệp vụ Y- Sở Y tế; ĐT 0911333990 hoặc email: pnvyqt@gmail.com.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Trưởng phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị; số ĐT: 0914178111.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện.

Sở Y tế tổng hợp, theo dõi và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị thông tin, tuyên truyền nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này.

create

KTD / Tin Nhanh Online