• youtube
  • facebook
Thông báo về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

timer13/02/2020

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị ban hành Thông báo số 12/TB-SNV ngày 13/01/2020 về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ) như sau:

Quy định mới tuyển dụng công chức, viên chức: Triệu người cần biết

Quy định mới tuyển dụng công chức, viên chức: Triệu người cần biết

timer07/02/2019

Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

timer28/05/2018

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn; Công văn số 53/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/1/2018 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng công chức cấp xã, UBND huyện Cam Lộ tổ chức tuyển dụng một số công chức vào làm việc tại UBND các xã thuộc địa bàn huyện Cam Lộ, cụ thể như sau:

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017

timer01/12/2017

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2017

timer16/10/2017

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-VKSTC ngày 26/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017.

  • 1