• youtube
  • facebook

Hải Lăng: Kiểm điểm nhiều cá nhân, tổ chức và thu hồi tài sản thất thoát trong vụ sai phạm trong quản lý tài chính tại thôn Trung Trường và HTX Trung Trường:

Năm 2020, Báo Quảng Trị có 3 bài điều tra về sai phạm trong quản lý tài chính tại thôn Trung Trường và HTX Trung Trường (xã Hải Trường, huyện Hải Lăng). Từ thông tin báo chí phản ánh, đầu năm 2021, UBND huyện Hải Lăng đã thành lập Đoàn thanh tra đột xuất, trong quá trình thanh tra tiếp tục phát hiện thêm nhiều sai phạm ở các đơn vị này. Xử lý vụ việc, UBND huyện Hải Lăng yêu cầu kiểm điểm nhiều cá nhân, tổ chức và thu hồi số tiền gần 200 triệu đồng.

Phát hiện thêm nhiều sai phạm

Ngày 8/7/2021, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng đã ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-UBND về việc thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng tài chính tại thôn Trung Trường và việc hợp đồng tỉa thưa rừng thông, khai thác nhựa thông tại HTX Trung Trường, xã Hải Trường.

Đối với nội dung quản lý, sử dụng tài chính tại thôn Trung Trường, kết luận thanh tra chỉ ra các sai phạm trong quản lý nguồn thu của thôn gồm: Tổ chức đấu giá ruộng có nhiều sai phạm dẫn đến thất thu số tiền 6.008.244 đồng. Việc Trưởng thôn Trung Trường hợp thức hóa hồ sơ để rút số tiền 172.300.000 đồng tại ngân sách xã Hải Trường từ nguồn hỗ trợ của Công ty Xây dựng Thống Nhất khai thác đất cấp phối cải tạo mặt bằng để nhập quỹ thôn là không đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Việc thôn thống nhất chủ trương và hợp đồng bán đất cấp phối để cải tạo mặt bằng tại đồi Triệu Đại khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái với quy định về quản lý khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mặt khác, thôn quản lý không chặt chẽ để ông Lê Thái Hoa khai thác đất vượt khối lượng so với hợp đồng là 1.536 m3, với đơn giá 10.000 đồng/m3, tương ứng số tiền 15.360.000 đồng; thiếu đôn đốc thanh toán nợ theo hợp đồng với số tiền 4.900.000 đồng (tương đương 490 m3 đất), đồng thời chậm thanh lý hợp đồng làm mất lòng tin của Nhân dân.

Mặt bằng khu vực đồi Triệu Đại bị bán đất mặt trái quy định pháp luật và vượt khối lượng - Ảnh: L.M

Mặt bằng khu vực đồi Triệu Đại bị bán đất mặt trái quy định pháp luật và vượt khối lượng - Ảnh: L.M

Về chi kinh phí hoạt động của thôn có nhiều sai phạm từ lập hồ sơ, chứng từ, sổ sách, đặc biệt việc chi tiêu còn tùy tiện, không đúng quy định như chi họp, hội nghị và tiếp khách số tiền 7.932.000 đồng; chi phí hoạt động của chi bộ số tiền 17.412.000 đồng; chi một số hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của xã số tiền 15.520.000 đồng; thanh toán chi phí làm hồ sơ rút tiền không đúng quy định số tiền 1.200.000 đồng; lập chứng từ khống hỗ trợ ngày thành lập Ban MTTQ Xóm 2, Xóm 4 số tiền 1.000.000 đồng và dự húy ông Trần Hoàn số tiền 150.000 đồng; chi 10.546.000 đồng để trả cho việc lập hồ sơ thiết kế, dự toán giám sát cộng đồng và chi phí khác đối với công trình cầu Bến Cậu; thanh toán tiền thừa so với thực tế thi công đối với các công trình đặt cống, đổ đất cấp phối làm nền đường đổ bê tông Xóm 1, 2, 3. Tổng số tiền thôn chi sai quy định là 55.165.500 đồng.

Về tỉa thưa rừng thông, trong nhiệm kỳ 2007 - 2012 do ông Lê Văn Tuyên, Chủ nhiệm HTX đã thực hiện hợp đồng thiết kế tỉa thưa rừng thông, tuy chưa có hợp đồng, nghiệm thu nhưng đã duyệt chi tạm ứng trả tiền thiết kế 10.000.000 đồng, đến thời điểm thanh tra ngày 15/1/2021 vẫn chưa làm thủ tục hoàn ứng là không đúng quy định.

Việc thực hiện hợp đồng khai thác tỉa thưa rừng thông năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) HTX Trung Trường nhiệm kỳ 2012 - 2017 không tổ chức họp để lấy ý kiến thành viên HTX về việc hợp đồng, giá cả hợp đồng, không thực hiện hợp đồng thông qua việc đấu thầu cạnh tranh mà việc chỉ định thầu là không khách quan, không minh bạch. HĐQT HTX Trung Trường nhiệm kỳ 2012 - 2017 căn cứ vào giá trị rừng trồng cây keo để áp dụng phương pháp tính toán và đưa ra giá trị để hợp đồng là không phù hợp với sản lượng lâm sản khai thác theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và giá lâm sản, lâm sản ngoài gỗ (củi) tại thời điểm hợp đồng.

Năm 2015, cây thông được phê duyệt tỉa thưa đã phát triển lớn hơn, số lượng tỉa thưa nhiều hơn năm 2012 là 6.727 cây nhưng HĐQT HTX Trung Trường nhiệm kỳ 2012 - 2017 (gồm ông Võ Văn Tám, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc; ông Võ Cầu, ủy viên HĐQT kiêm phó giám đốc và ông Trương Văn Thạnh, ủy viên HĐQT) vẫn có chủ trương và hợp đồng với ông Nguyễn Đăng Hiếu - cá nhân nhận thầu tỉa thưa rừng thông trên diện tích 84 ha, số lượng tỉa thưa 12.043 cây, giá hợp đồng 80.000.000 đồng, gây thiệt hại giá trị kinh tế cho HTX số tiền 101.227.000 đồng.

Về khai thác nhựa thông, HTX Trung Trường nhiệm kỳ 2012 - 2017 do ông Võ Văn Tám làm giám đốc ký hợp đồng vượt nhiệm kỳ của mình mà không thông qua đại hội xã viên HTX; hợp đồng khai thác nhựa thông với giá 100.000.000 đồng/85ha/năm nhưng khi tiến hành hợp đồng khai thác nhựa thông, không tổ chức họp thành viên HTX để lấy ý kiến.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi tiền sai phạm

Liên quan đến các sai phạm, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng yêu cầu Đảng ủy xã Hải Trường tiến hành kiểm điểm cấp ủy Chi bộ Trung Trường (giai đoạn từ tháng 11/2012 - 7/2020); kiểm điểm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Lê Văn Khuyên (giai đoạn từ tháng 11/2012-7/2020) đã vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính của thôn (sử dụng một số kinh phí của thôn chưa phù hợp với lợi ích và trách nhiệm của thôn), hợp thức hóa chứng từ rút tiền, lập khống chứng từ thanh toán quản lý và hợp đồng khai thác bán đất cấp phối không đúng quy định; vi phạm quy chế dân chủ trong quản lý, sử dụng tài chính, làm mất lòng tin của Nhân dân.

Kiểm điểm đối với ông Lê Văn Tuyên - đảng viên, Chủ nhiệm HTX Trung Trường nhiệm kỳ 2007-2012, Trưởng Ban kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2012-2017 do đã vi phạm duyệt chi tạm ứng tiền thiết kế tỉa thưa rừng thông không đảm bảo quy định và chưa lập thủ tục hoàn ứng; kiểm soát đối với HĐQT HTX việc hợp đồng tỉa thưa rừng thông, hợp đồng khai thác nhựa thông không chặt chẽ, không qua thành viên HTX và đồng tình với HĐQT trong việc hợp đồng tỉa thưa rừng thông gây thiệt hại giá trị kinh tế cho HTX.

Kiểm điểm đối với ông Võ Văn Tám - đảng viên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX nhiệm kỳ 2012-2017 vì liên quan đến hợp đồng tỉa thưa rừng thông, hợp đồng khai thác nhựa thông vượt nhiệm kỳ không lấy ý kiến thành viên HTX; hợp đồng tỉa thưa rừng thông gây thiệt hại giá trị kinh tế HTX.

Yêu cầu UBND xã Hải Trường tiến hành kiểm điểm Chủ tịch UBND xã các nhiệm kỳ từ năm 2012 - 2019 do thiếu kiểm tra, quản lý đối với hoạt động của thôn, HTX để xảy ra những thiếu sót, sai phạm nêu trên. Kiểm điểm chủ tài khoản, đề nghị kiểm điểm công chức tài chính - kinh tế vì liên quan đến việc thôn hợp thức hóa hồ sơ rút tiền khai thác đất cấp phối trong năm 2014, 2015 tại ngân sách xã.

Kiểm điểm ông Lê Văn Khuyên, nguyên trưởng thôn trước Nhân dân trong việc quản lý, sử dụng tài chính thôn do có những sai sót. Kiểm điểm trước thành viên HTX các ông Lê Văn Tuyên, Chủ nhiệm HTX nhiệm kỳ 2007-2012; ông Lê Văn Tám, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc; ông Võ Cầu, thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc và ông Trương Văn Thạnh, ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Về xử lý tài chính, yêu cầu ông Lê Văn Khuyên, nguyên trưởng thôn trả lại quỹ của thôn với số tiền 85.106.744 đồng, bao gồm 61.173.744 đồng nguồn quỹ của thôn chi sai quy định; chịu trách nhiệm thu, nộp vào quỹ thôn số tiền 20.260.000 đồng; bàn giao số tiền tồn quỹ đến tháng 7/2020 là 3.673.000 đồng, trang thiết bị máy móc của thôn và hồ sơ diện tích, sản lượng đầu ruộng của thôn năm 2020 - 2021 cho ông Lê Quý Định, trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 để quản lý.

Đối với HTX Trung Trường, yêu cầu ông Lê Văn Tuyên, Chủ nhiệm HTX nhiệm kỳ 2017 - 2012 chịu trách nhiệm lập chứng từ thanh toán hoàn ứng tiền thiết kế khai thác rừng thông số tiền 10.000.000 đồng. Yêu cầu các ông Lê Văn Tám, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, ông Võ Cầu, ủy viên HĐQT kiêm phó giám đốc và ông Trương Văn Thạnh, ủy viên HĐQT HTX Trung Trường nhiệm kỳ 2012-2017 đền bù cho HTX số tiền 101.227.000 đồng do hợp đồng tỉa thưa rừng thông làm thiệt hại giá trị kinh tế HTX.

create

Lê Minh / baoquangtri.vn

Nguồn: http://baoquangtri.vn/Ban-doc-phap-luat/modid/422/ItemID/159488/title/Vu-sai-pham-trong-quan-ly-tai-chinh-tai-thon-Trung-Truong-va-HTX-Trung-Truong-Kiem-diem-nhieu-ca-nhan-to-chuc-va-thu-hoi-tai-san-that-thoat